درباره ما
درباره ما تاریخ انتشار: 2013-07-16 | بازدید: 14880

درباره سایت نوار اسلام
مقدمه:
سایت نوار اسلام در سال 2005 آغاز به فعالیت نمود. هدف نوار اسلام این است که با نظر به کمبود سایت های اسلامی اهل سنت به زبان فارسی، منبری برای دعوت به زبانهای مختلف و بویژه زبان فارسی باشد و همچنین به هدف شرح و توضیح مبانی و منهج اهل سنت و جماعت به روش پیشینیان این امت. 
دیدگاه نوار اسلام:
این سایت تلاش دارد که یک مرجع اصلی و متکامل برای دعوت الکترونیکی به زبان فارسی بر منهج اهل سنت و جماعت در سطح جهانی باشد.
 وظیفه سایت:
 فراهم آوردن موضوعات دعوی شنیدنی و تصویری و خواندنی برای تمامی بازدید کننده گان مسلمان و غیر مسلمان؛ با تاکید بر فراهم نمودن موضوعات دعوی غنی بزبان فارسی؛ همچنین ارتباط دادن سایت با بیشترین تعداد ممکن از سایت های اسلامی تا اینکه تعاون و پیمانی باشد در راه دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی.
سیاست سایت:
* عرضه موضوعات دعوی به روشی آسان با حفظ حق نشر و بهره برداری غیر تجاری  برای تمام مسلمانان.
* پذیرفتن همکاری و کمک و نصیحت از خوانندگان و از دیگر سایتها.
* شرح مفاهیم صحیح اسلامی به زبان فارسی و به زبان های دیگر در حد توان.
* استعانت به الله سبحانه تعالی قبل از هر چیز و سپس کمک گرفتن از همکاری و تبلیغات سایت های اسلامی معروف و فراگیر.
* دوری از افکار هر گونه حزب سیاسی بلکه قبول اسلام با شمولیت و سماحت آن.
* میانه روی درطرح و بررسی قضایای معاصر و دیگر موضوعات.
*جذب مایلین به اسلام به زبان آنها برای آسان سازی گرایش آنان به اسلام و فراهم نمودن مرجعی آسان برای آنها در شبکه جهانی
=================

نبذة عن موقع شریط الإسلام
مقدمة:
 بدأ الموقع عمله فی عام 2005 لیکون موقعاً اسلامیاً و منبراً دعویاً بلغات مختلفة و بشکل خاص للغة الفارسیة نظراً لقلة المواقع الاسلامیة التی تتناول هذه اللغة لشرح مبادئ و منهج أهل السنة و الجماعة وعلی طریق السلف الصالح من هذه الأمة
رؤیة الموقع:
یسعی الموقع لیکون المرجع الرئیس و المتکامل للدعوة الالکترونیة باللغة الفارسیة علی نهج أهل السنة و الجماعة علی المستوی العالمی
مهمة الموقع:
توفیر مواد دعویة مسموعة و مرئیة و مقروءة لجمهور الزائرین من المسلمین و غیرهم ، مع تقدیم مواد غنیة خاصة باللغة الفارسیة، کذلک ربط الموقع بأکبر عدد ممکن من المواقع الاسلامیة الشقیقة لیکون تحالفاً و تعاوناً علی البر فی سبیل الدعوة الی الله عز وجل
سیاسة الموقع:
 *تقدیم المواد الدعویة بطریقة میسرة مع حفظ حقوق النشر للمسلمین للغایات غیر التجاریة
* التعاون و التکامل و النصح من المواقع و من الناس
* شرح المفاهیم الصحیحة للاسلام باللغة الفارسیة و ما تیسر من اللغات الأخری
*الاستعانة بالله أولاً ثم الاستعانة بدعم و دعایة المواقع الاسلامیة الشاملة و المعروفة
* عدم تبنی فکر حزب سیاسی و انما تبنی الاسلام بشمولیته و سماحته
* الاعتدال والتسامح فی تناول القضایا المعاصرة و غیرها
 *جذب المؤلفة قلوبهم بلغتهم فی سبیل تیسیر اسلامهم و توفیر مرجع سهل علی الشبکة العالمیة
================

About IslamTape site
Introduction:
This site was published in 2005 seeking to be a multi-language Islamic site, specially in Persian language due to scarceness and shortage of Persian Islamic sites which is according to Quran and Sunnah and according to prophet and his companion’s way.
Vision:
This site is trying to be the main reference portal for Persian speaking people according to Quran and Sunnah.
Mission:
Providing Islamic audio, video, and articles to all visitors specially for Persian people, In addition, this site is linked to most well-known Islamic sites for the sake of cooperation and support to each other in the sake of Allah.
Policy:
* Providing Islamic materials in easy way with copy right for all Muslims for non-commercial purposes.
* Mutual cooperation and support and advice from other sites and visitors
* Explaining correct understandings about Islam in Persian language and other languages.
* Seeking help and support first from Allah and then from other Islamic sites for publishing this site
* Avoiding political ideas, but adopting the true total vision of Islam .
* Tolerance and Moderation towards events and issues.

نصیحت و حکمت

ـ « من کتم سره کانت الخیرة فی یدیه».

«هر کس راز خود را بپوشاند، زمام خیر به دست اوست».

ـ «من عرض نفسه للتهمة فلا یلومن من أساء به الظن».

«هر کس خود را در معرض تهمت و سوء ظن قرار دهد، کسی جز خویشتن را سرزنش نکند».

ـ «علیک بإخوان الصدق تعش فی أکنافهم فإنهم زینة فی الرخاء وعدة فی البلاء».

« برای خود برادران نیکی جهت مجالست برگزین، چرا که آنها باعث زینت تو در روزهای خوش و پشتوانه ات در روزهای ناگوار، خواهند بود».

‏منبع: "تاریخ دمشق" (44/359) و "التاریخ الاسلامی" (20/270)‏.

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.