مسابقه

مسابقه نوار اسلام براى آزمايش معلومات
براى مشاركت در اين مسابقه، اول نوع مسابقه را انتخاب كنيد و سپس نام و ايميلتان را بنويسيد تا بتوانيد با ديگران رقابت كنيد
.سؤال‌هاى مسابقهشركت كنندگانبرندگان
مسابقه مرحله ابتدایی
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم
برگرفته از کتب معتبر
278ادریس صالح زاده
تاریخ اسلام
بر اساس کتب معتبر تاریخی
13872مرجان
تاریخ پیامبران
برگرفته از قرآن و کتب معتبر تاریخی
117ادریس موحد
سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم
برگرفته از کتب معتبر
275ادریس موحد
عقاید اسلامی
برگرفته از کتب معتبر
286ادریس موحد
فقه اسلامی
بر اساس کتاب «فقه آسان در پرتو قرآن»
740عمران دهواری سراوان
معلومات قرآنی
برگرفته از کتب معتبر
277ادریس موحد
کلمات قرآن
بر اساس کتاب «تفسیر نور»/ اثر دکتر مصطفی خرمدل
92داود ملاح
مسابقه مرحله متوسط
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم
برگرفته از کتب معتبر
54mahsa
تألیفات
برگرفته از کتب معتبر
51mahsa
تاریخ اسلام
بر اساس کتب معتبر تاریخی
25ابراهیم
جهان معاصر
سوالاتی پیرامون قرنی که در آن زندگی می کنیم
0وجود ندارد
علم حدیث
برگرفته از کتب معتبر علوم حدیث
96مرجان
فقه اسلامی
بر اساس کتاب «فقه آسان در پرتو کتاب و سنت»
381هاشم
معلومات قرآنی
برگرفته از کتب معتبر
62عبدالسلام سلام پنچشیری
کلمات قرآن
بر اساس کتاب «تفسیر نور»/ اثر دکتر مصطفی خرمدل
29داود ملاح
مسابقه مرحله پیشرفته
أسباب نزول آیات قرآن
بر اساس کتاب «لُباب النقول فی اسباب النزول»
41داود ملاح
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم
برگرفته از کتب معتبر
34Osama
تاریخ اسلام
بر اساس کتب معتبر تاریخی
28saood
سؤالات فقهی متفرقه
برگرفته از کتابهای مختلف فقهی
114ادریس موحد
سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم
بر اساس کتاب «الرحیق المختوم»/ اثر مولانا صفی الرحمن مبارکپوری
381احمدضیا انصار
فقه اسلامی
بر اساس کتاب «فقه آسان در پرتو کتاب و سنت»
318داود ملاح
معلومات قرآنی
برگرفته از کتب معتبر
74ادریس موحد
کلمات قرآن
بر اساس کتاب «تفسیر نور»/ اثر دکتر مصطفی خرمدل
54داود ملاح
تعداد سؤال‌ها:
نام: پست الکترونیک: (*)
پنهان كردن پست الکترونیک:
Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.