مسابقه

مسابقه نوار اسلام براى آزمايش معلومات
براى مشاركت در اين مسابقه، اول نوع مسابقه را انتخاب كنيد و سپس نام و ايميلتان را بنويسيد تا بتوانيد با ديگران رقابت كنيد
.سؤال‌هاى مسابقهشركت كنندگانبرندگان
مسابقه مرحله ابتدایی
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم
برگرفته از کتب معتبر
272ادریس صالح زاده
تاریخ اسلام
بر اساس کتب معتبر تاریخی
13829ادریس موحد
تاریخ پیامبران
برگرفته از قرآن و کتب معتبر تاریخی
110ادریس موحد
سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم
برگرفته از کتب معتبر
242ادریس موحد
عقاید اسلامی
برگرفته از کتب معتبر
265ادریس موحد
فقه اسلامی
بر اساس کتاب «فقه آسان در پرتو قرآن»
723عمران دهواری سراوان
معلومات قرآنی
برگرفته از کتب معتبر
271ادریس موحد
کلمات قرآن
بر اساس کتاب «تفسیر نور»/ اثر دکتر مصطفی خرمدل
90داود ملاح
مسابقه مرحله متوسط
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم
برگرفته از کتب معتبر
54mahsa
تألیفات
برگرفته از کتب معتبر
51mahsa
تاریخ اسلام
بر اساس کتب معتبر تاریخی
22ابراهیم
جهان معاصر
سوالاتی پیرامون قرنی که در آن زندگی می کنیم
0وجود ندارد
علم حدیث
برگرفته از کتب معتبر علوم حدیث
30sayed asif
فقه اسلامی
بر اساس کتاب «فقه آسان در پرتو کتاب و سنت»
359هاشم
معلومات قرآنی
برگرفته از کتب معتبر
62عبدالسلام سلام پنچشیری
کلمات قرآن
بر اساس کتاب «تفسیر نور»/ اثر دکتر مصطفی خرمدل
29داود ملاح
مسابقه مرحله پیشرفته
أسباب نزول آیات قرآن
بر اساس کتاب «لُباب النقول فی اسباب النزول»
40داود ملاح
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم
برگرفته از کتب معتبر
28mohammadsharif akbari
تاریخ اسلام
بر اساس کتب معتبر تاریخی
25saood
سؤالات فقهی متفرقه
برگرفته از کتابهای مختلف فقهی
87ادریس موحد
سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم
بر اساس کتاب «الرحیق المختوم»/ اثر مولانا صفی الرحمن مبارکپوری
361احمدضیا انصار
فقه اسلامی
بر اساس کتاب «فقه آسان در پرتو کتاب و سنت»
258داود ملاح
معلومات قرآنی
برگرفته از کتب معتبر
74ادریس موحد
کلمات قرآن
بر اساس کتاب «تفسیر نور»/ اثر دکتر مصطفی خرمدل
54داود ملاح
تعداد سؤال‌ها:
نام: پست الکترونیک: (*)
پنهان كردن پست الکترونیک:
Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.