مسابقه

مسابقه نوار اسلام براى آزمايش معلومات
براى مشاركت در اين مسابقه، اول نوع مسابقه را انتخاب كنيد و سپس نام و ايميلتان را بنويسيد تا بتوانيد با ديگران رقابت كنيد


فقه اسلامی: بهترين 20 مسابقه كنندگان
نام تعداد سؤال‌ها جواب‌هاى صحيح امتياز زمان مسابقه (ثانيه) تاريخ
عمران دهواری سراوان 50 50 100 122 2008-07-31 08:40:40
هاشم 50 50 100 165 2008-04-03 18:19:13
عمران دهواری 50 50 100 174 2008-07-31 08:30:25
داود ملاح 50 50 100 203 2008-08-29 02:26:43
فاضل کمالی 50 50 100 213 2008-03-18 09:48:50
سیروس آواره 50 50 100 241 2008-02-15 13:33:11
فاروق کرد 50 50 100 254 2008-01-15 14:39:36
داود ملاح 50 50 100 279 2007-11-04 03:59:59
عبدالعزیزامیری 50 50 100 306 2008-02-22 16:45:20
فاروق کرد 50 50 100 344 2008-01-06 23:08:58
عمر کمالی 50 50 100 346 2008-09-16 09:07:15
عمران دهواری 50 50 100 482 2008-07-31 08:17:03
داود ملاح 50 50 100 653 2008-08-29 02:20:13
فاروق 50 50 100 685 2007-12-26 23:17:59
سیروس آواره 50 50 100 1561 2008-02-15 13:26:33
فاروق کرد 30 30 100 152 2007-12-30 14:25:59
محمد 20 20 100 64 2008-09-16 09:13:07
عیسی 20 20 100 66 2007-10-02 07:45:22
احمدضیا 20 20 100 74 2008-05-01 04:53:09
احمدضیا 20 20 100 74 2008-05-01 04:50:49
Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.