مسابقه

مسابقه نوار اسلام براى آزمايش معلومات
براى مشاركت در اين مسابقه، اول نوع مسابقه را انتخاب كنيد و سپس نام و ايميلتان را بنويسيد تا بتوانيد با ديگران رقابت كنيد


سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم: آخرين 20 مسابقه كنندگان
نام تعداد سؤال‌ها جواب‌هاى صحيح امتياز زمان مسابقه (ثانيه) تاريخ
kurd 10 5 50 92 2018-12-01 10:33:27
مرجان 10 5 50 205 2018-06-25 07:30:56
مرجان 10 8 80 109 2018-06-25 07:25:20
مرجان 10 9 90 73 2018-06-25 07:23:13
مرجان 10 7 70 114 2018-06-25 03:01:40
مرجان 10 7 70 112 2018-06-25 02:58:36
مرجان 10 6 60 69 2018-06-25 02:55:42
مرجان 10 6 60 115 2018-06-25 02:53:16
مرجان 10 5 50 112 2018-06-25 02:49:33
مرجان 10 7 70 95 2018-06-25 02:46:59
مرجان 10 5 50 117 2018-06-25 02:43:35
سیدمحمد 10 5 50 141 2018-05-21 03:13:43
سیدمحمد 10 4 40 179 2018-05-21 03:10:26
مرجان 10 7 70 78 2018-04-17 07:30:58
مرجان 10 8 80 88 2018-04-17 07:28:49
مرجان 10 7 70 90 2018-04-17 07:26:18
مرجان 10 3 30 105 2018-04-17 07:23:41
مرجان 10 7 70 120 2018-04-17 07:20:40
مرجان 10 5 50 119 2018-04-17 07:05:05
مرجان 10 9 90 79 2017-11-08 05:43:10
Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.