عمر(رضی الله عنه) در چه زمانی اسلام آوردند؟ موضوع: اهل بیت و صحابه تاریخ انتشار: 2013-10-13 | بازدید: 797

عمر(رضی الله عنه) در چه زمانی اسلام آوردند؟

 

    منبع: