آیا بین عایشه و علی دشمنی وجود داشت؟ موضوع: اهل بیت و صحابه تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 1183

آیا بین عایشه و علی دشمنی وجود داشت؟

 

 

    منبع: